Политика конфиденциальности - Надійна техніка від офіційного дилера МАЗ

Политика конфиденциальности

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Згода Підписуючи цю форму та надаючи Ваші персональні дані, Ви надаєте команії ТОВ «АВТЕК» згоду:

(a) обробляти Ваші персональні дані в межах та для цілей, що вказані в цьому повідомленні;

(b) контактувати з Вами по електронній пошті, SMS, MMS та шляхом використання інших засобів електронного зв’язку (використовуючи надану вами інформацію) для цілей маркетингу;

(c) передавати Ваші персональні дані за межі Вашої країни (включаючи країни поза межами ЄЕЗ, які не забезпечують такі ж права та/або рівень захисту відносно Ваших персональних даних), що дозволить ТОВ «АВТЕК» та третім особам, уповноваженим ТОВ «АВТЕК» на обробку даних) обробляти Ваші персональні дані відповідно до цього повідомлення, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство.

Підпис:

ПІБ:

Дата:

Ваші права стосовно ваших персональних даних Цим повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте наступні права:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

3) на доступ до Ваших персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Ви маєте право на доступ до Ваших персональних даних, що обробляються ТОВ «АВТЕК», та на виправлення певної неточної інформації стосовно Вас. Якщо ви забажаєте скористатися цим правом, або повідомити ТОВ «АВТЕК» про внесення змін до Ваших персональних даних, просимо використовувати контактну інформацію, що вказана нижче. Інші Ваші права, як суб’єкта персональних даних, викладені в Повідомленні, що додається до цього документу. Якщо в будь-який час Ви забажаєте відкликати цю згоду, Ви можете це зробити.

Просимо звертатися за номером телефону +380 (044) 496 00 00 з будь-якими питаннями, стосовно вищезазначеного.

Ім’я, вулиця, поштовий індекс, поштовий ящик, місто, район, штат, округ / регіон, країна, факс, телефон, мобільний телефон, домашній телефон, інший телефон, веб-сайт, електронна пошта, ім’я (прізвище, ім’я, по батькові), звернення, посада , дата народження, стать, географічне положення (довгота / широта) господарства, ім’я, використовуване у Facebook, ім’я, використовуване у Твіттері і / або особа, що приймає рішення.

Мета цього повідомлення ТОВ «АВТЕК» (вул. Пшенична, 9, Київ, 03134) (надалі – ТОВ «АВТЕК», „ми”, „нас”, „наш”), бажає забезпечити якнайбільш ефективне надання послуг клієнтам. У зв’язку з цим, ми створили централізовану електронну базу даних клієнтів і контактної інформації, що дозволить збирати, зберігати та мати доступ до контактної інформації наших клієнтів і більш ефективно використовувати цю інформацію, щоб розуміти і реагувати на індивідуальні запити і вимоги.

Цим повідомленням ми інформуємо Вас, які персональні дані ми збираємо, яким чином вони обробляються і як Ви можете скористатися Вашими особистими правами на доступ, оновлення, виправлення та видалення такої інформації.

Які персональні дані ми збираємо?

Інформація, яку ми хотіли б отримати про Вас і Вашу компанію, викладена вище в цьому документі у посиланні в кінці попередньої сторінки. Ви не зобов’язані підписувати цей документ, але якщо Ви приймете рішення не підписувати його, ми можемо бути позбавлені можливос ті надавати Вам наші послуги в майбутньому, якщо ця інформація буде необхідна для надання такої послуги (послуг). Якщо Ви є нашим клієнтом, ми можемо попросити Вас надати інформацію стосовно третіх осіб, що беруть участь в ланцюгу поставок. Якщо Ви надаватимете будь-які персональні дані, за допомогою яких можна ідентифікувати таку третю особу (осіб) і які стосується цієї третьої особи (осіб), то надаючи таку інформацію, Ви підтверджуєте, що ця третя особа (особи) надали Вам згоду на передання нам такої інформації для вказаних нижче цілей.

Яким чином та з якою метою будуть використовуватись Ваші персональні дані?

ТОВ «АВТЕК» буде обробляти ці персональні дані з метою: управління взаємовідносинами з клієнтами — встановлення та управління взаємовідносинами з Вами, планування наших візитів та інша взаємодія або спілкування з Вами, реєстрація та відстеження нашої взаємодії з Вами, та робота з будь-якими питаннями або кореспонденцією, що надходить від Вас; прямий маркетинг — інформування Вас про продукцію і послуги ТОВ «АВТЕК» поштою, факсом та електронною поштою, SMS, MMS та за допомогою інших електронних засобів; інші законні підстави — оцінка, планування, класифікація рахунків, дослідження та аналіз, прогнозування, адміністративна звітність, вдосконалення ланцюга поставок, життєвого циклу продуктів, бухгалтерського обліку, інша внутрішня діяльність (в тому числі спільні підприємства і валовий обсяг) і управління продажами, якщо для цього необхідні персональні дані; замовлення будь-яких послуг на законних підставах у будь-яких третіх осіб, як юридичних, так і фізичних, та надання таких послуг будь-яким третім особам, а також запобігання і реагування на технічні проблеми або проблеми в обслуговуванні, пов’язані з такими послугами; та/або дотримання правових, нормативних та інших зобов’язань належного управління. Ми також можемо знеособити Ваші персональні дані, видаливши інформацію, яка може ідентифікувати Вашу особу, тому ми можемо використовувати знеособлену інформацію про Вас з метою проведення досліджень і для інших вищевказаних цілей.

Кому будуть доступні мої персональні дані?

Ваші персональні дані можуть бути надані і використовуватись із вказаною метою в межах ТОВ «АВТЕК» та можуть бути передані з цією метою третім особам, що надають послуги ТОВ «АВТЕК» на підставі договору, а також іншим особам, які не є учасниками ТОВ «АВТЕК» і яким вказані треті особи доручили обробку Ваших персональних даних, на підставі відповідних договорів. Ваші персональні дані можуть бути також передані у випадках, коли цього вимагає чинне законодавство, або в цілях оподаткування чи в інших цілях. Персональні дані можуть також бути повідомлені як частина запланованого продажу бізнесу або угоди чи пропозиції щодо створення спільного підприємства.

Чи будуть мої персональні дані передаватися за кордон?

Ваші персональні дані можуть передаватись отримувачам в межах ТОВ «АВТЕК» та/або третім особам, які знаходяться поза межами Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) і які можуть не забезпечувати такий же рівень захисту як юрисдикції у межах ЄЕЗ.